26 bài học tiếng anh thương mại được biên soạn bởi Sở giáo dục đa văn hóa dành cho người lớn ở Úc (AMES) dưới sự hướng dẫn của Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu

26 bài học tiếng anh thương mại

26 bài học tiếng anh thương mại được biên soạn bởi Sở giáo dục đa văn hóa dành cho người lớn ở Úc (AMES) dưới sự hướng dẫn của Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu với phần hướng dẫn học toàn bằng tiếng Việt hỗ trợ người học một cách dễ dàng nhất.

Chương trình cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích, những kỹ năng giao tiếp cơ bản và hiệu quả trong môi trường kinh doanh. Thông qua đó bạn có thể áp dụng thực tế vào cuộc sống, nghề nghiệp của bạn ngoài ra qua chương trình này bạn còn có thể học được kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Nội dung học trong loạt 26 bài tiếng anh thương mại này gồm tất cả các phần:

  1. Toàn bộ bài học gồm 26 audio bài tiếng anh thương mại
  2. Transcpipts giúp bạn có thể theo kịp tất cả các video học trên.
  3. Ghi chú và bài tập của 26 bài học.



Danh mục: Học English Tiếng Anh cho bạn

Tác giả TÀI LIỆU QUÝ. COM

Cộng đồng Blog TailieuQuy.com là những thầy cô giáo giỏi muốn chia sẻ những kinh nghiệm học và truyền cảm hứng nhằm phổ biến các tài liệu quý, các chuyên môn tới nhiều người hơn, giúp thay đổi cuộc sống của mọi người...

Mục ý kiến, bình luận:

P/S: Email của bạn được bảo vệ. Chúng tôi nói không với spam. Khi ý kiến, bình luận của bạn được trả lời bạn sẽ nhận được thông báo qua email để bạn tiện theo dõi. Xin cảm ơn!

P/S: Email của bạn được bảo vệ. Chúng tôi nói không với spam. Khi ý kiến, bình luận của bạn được trả lời bạn sẽ nhận được thông báo qua email để bạn tiện theo dõi. Xin cảm ơn!