TÀI LIỆU QUÝ. COM
Shares
câu cầu khiến tiếng Anh

7 dạng câu cầu khiến bằng tiếng Anh hay dùng nhất

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc câu cầu khiến thường xuyên được sử dụng khi bạn muốn nhờ hoặc yêu cầu ai đó làm việc gì. Ghi nhớ 7 dạng câu cầu khiến tiếng anh sau đây sẽ giúp bạn giao tiếp dễ dàng hơn nhiều đấy.

Khi sử dụng  câu cầu khiến tiếng Anh (sai bảo, nhờ vả, ép buộc) các bạn nên chú ý kỹ DO & TO DO khi sử dụng dạng câu cầu khiến Active.

I/ Câu cầu khiến chủ động (Active)

 câu cầu khiến tiếng Anh

1. Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì – HAVE & GET
– to HAVE somebody DO something
– to GET somebody TO DO something

Ex – I’ll HAVE Peter FIX my car.
– I’ll GET Peter TO FIX my car.

2. Bắt buộc ai phải làm gì – MAKE & FORCE
– to MAKE somebody DO something
– to FORCE somebody TO DO something

Ex – The bank robbers MADE the manager GIVE them all the money.
– The bank robbers FORCED the manager TO GIVE them all the money.

3. Để cho ai, cho phép ai làm gì – LET & PERMIT/ALLOW
– to LET somebody DO something
– to PERMIT/ALLOW somebody TO DO something

Ex – I never want to LET you GO.
– My parents didn’t PERMIT/ALLOW me TO COME home late.

4. Giúp ai làm gì – HELP
– to HELP somebody DO/TO DO something
– Khi có tân ngữ (object) là đại từ chung (e.g people) thì ta có thể lược bỏ tân ngữ và giới từ TO
– Khi tân ngữ của HELP và hành động DO thì ta cũng có thể lược bỏ tân ngữ và giới từ TO

Ex – Please HELP me TO THROW this table away.
– She HELPS me OPEN the door.
– This wonder drug WILL HELP (people TO) RECOVER more quickly.
– The fat body of the bear WILL HELP (him TO) KEEP him alive during hibernation.

II/ Câu cầu khiến bị động (Passive)

 câu cầu khiến tiếng Anh

>> Xem ngay: 16 lỗi tiếng Anh ở Việt Nam khiến khách Tây “giật mình”

 

Cấu trúc chung của thể bị động là Causative Verbs + something + Past Participle (V3)

1. Nhờ ai đó làm gì – HAVE/GET something DONE
Ex – I HAVE my hair CUT.
– I GET my car WASHED.

2. Làm cho ai bị gì – MAKE somebody DONE
Ex – Working all night on Friday MADE me EXHAUSTED at the weekend.

3. Làm cho cái gì bị làm sao – CAUSE something DONE
Ex – The big thunder storm CAUSED many waterfront houses DAMAGED.

Ghi nhớ 7 dạng câu cầu khiến trong ngữ pháp tiếng anh này giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc giao tiếp với người khác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên để giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy và thuận lợi trong mọi trường hợp vẫn cần học một cách bài bản, cụ thể.

NOTE: Nếu bạn cảm thấy mình gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Anh, hãy bắt tay tự học tiếng Anh ngay bây giờ với khóa học tiếng Anh 7 ngày HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!

Tiết lộ những bí mật học tiếng Anh mà bạn chưa bao giờ biết

About the Author Nguyen Ngoc Luyen

Nguyễn Ngọc Luyến (Hà Nội) - 20/06/1989 Hiện là: Chuyên viên Content Marketing Tốt nghiệp khoa Pr - Quảng cáo - HV Báo chí & Tuyên truyền Những bài viết nổi bật: 1. Tâm sự của 1 sinh viên báo chí về thời dốt tiếng Anht 2. Học tiếng Anh cơ bản cho người mất gốc 3. Hành trình từ mất gốc tiếng Anh trở thành Account Manager của mình như thế nào?

Mục hỏi đáp: