Hình ảnh thật bộ đĩa Effortless English

[note color=”#eada9c”] Đĩa DVD Effortless English và vỏ hộp[/note]

Dia-Effortless-English-web[note color=”#eada9c”] 3 đĩa DVD tổng hợp 6 chương trình của Effortless English [/note]

Đĩa DVD 1

dvd1

Đĩa DVD 2

dvd2

Đĩa DVD 3 – 9 quà tặng kèm hữu ích cho bạn nằm trọn tại đây

dvd3[note color=”#eada9c”] Mỗi chương trình gồm nhiều level [/note]

Effortless-English-Program1[note color=”#eada9c”] Mỗi level lại gồm nhiều bài [/note]

Effortless-English-Level1[note color=”#eada9c”] Nội dung từng chương trình được sắp xếp logic, theo thứ tự, đúng so với nguyên gốc, không bị sx lung tung như các bản download trên mạng [/note]

 
effortless english - mua ngay