Đăng ký 7secret bị lỗi

Quá trình đăng ký bị lỗi mất rồi !!!

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”17″ font_font=”Palatino” font_color=”%23575757″ bottom_padding=”0″ bottom_margin=”0″]Đã xảy ra 1 vài lỗi nhỏ trong khi bạn đăng ký tham gia khóa học, hãy thử lại nhé. Thông thường các lỗi mà các bạn hay gặp là
  • Chưa điền địa chỉ Email/ Email không chính xác
  • Email đã đăng ký download 1 lần rồi -> không thể dùng để đăng ký tiếp lần 2. Thử dùng 1 email khác bạn nhé

Bạn có thể quay lại tại đây để đăng ký lại từ đầu nhé!

——————————————

Vì sự thành công của bạn,
Cô giáo Syrena  Thanh Mai –  Nhà sách iBooks

 [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”center” font_size=”14″ font_color=”%23a8a8a8″ top_padding=”15″]Copyright © 2015 Your Site Here.  Legal Information[/text_block]