Đăng ký bị lỗi

Quá trình đăng ký bị lỗi mất rồi !!!

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”17″ font_font=”Palatino” font_color=”%23575757″ bottom_padding=”0″ bottom_margin=”0″]Đã xảy ra 1 vài lỗi nhỏ trong khi bạn đăng ký tham gia khóa học, hãy thử lại nhé. Thông thường các lỗi mà các bạn hay gặp là
  • Chưa điền địa chỉ Email/ Email không chính xác
  • Email đã đăng ký download 1 lần rồi -> không thể dùng để đăng ký tiếp lần 2. Thử dùng 1 email khác bạn nhé

Bạn có thể quay lại tại đây để đăng ký lại từ đầu nhé!

——————————————

Vì sự thành công của bạn,
Cô giáo Syrena  Thanh Mai –  Nhà sách iBooks

P/s: Nếu bạn chưa apply vào 1 công ty, cứ down về và chuẩn bị dần CV tiếng Anh của mình đi.là vừa. Một ngày không xa bạn sẽ sử dụng CV tiếng Anh này và bước chân vào các công ty nước ngoài/ tập đoàn đa quốc gia Đừng chờ gì nữa, đăng ký và down về luôn đi Tôi tin bạn chắc chắn làm được!  

PPS: Nếu bạn đã và đang làm tại 1 công ty nước ngoài rồi, không sao hết, hãy giúp Mai chia sẻ để nhiều bạn trẻ khác nhận được giá trị nhé![/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”center” font_size=”14″ font_color=”%23a8a8a8″ top_padding=”15″]Copyright © 2015 Your Site Here.  Legal Information[/text_block]