tình thái từ

Stative verbs (Tình thái từ)

Stative verbs

Hôm nay, blog Tự học tiếng Anh sẽ giới thiệu đến các bạn những tình thái từ phổ biến hay gặp, hy vọng các bạn sẽ nhớ và sử dụng sao cho đúng nhé.

Stative verbs

Định nghĩa:

Stative verbs (Tình thái từ) là những động từ nhưng không miêu tả hành động mà chúng miêu tả trạng thái (cảm xúc yêu ghét, suy nghĩ, quan điểm…). Chúng thường không bao giờ được sử dụng trong Thì hiện tại tiếp diễn.

Các bạn nhớ nhé, không bao giờ được sử dụng tình thái từ trong Thì hiện tại tiếp diễn.

Ví dụ:

  • Sử dụng đúng: I like reading books in my free time. (Tôi thích đọc sách lúc rảnh rỗi)
  • Sử dụng sai: I am liking reading books in my free time. (Tôi đang thích đọc sách lúc rảnh rỗi)

Những tình thái từ phổ biến

appearincludesee
beknowseem
believeliketaste
belong tolovethink
hateneedunderstand
havepreferwant

Lưu ý: Khi những động từ trên có chức năng miêu tả hành động hoặc có vai trò như Gerund (danh động từ) thì chúng sẽ có dạng “V_ing”

Ví dụ:

  • What do you thinking about his new song? (Bạn có suy nghĩ gì về bài hát mới của anh ta?)
  • Loving someone is very important (Yêu một ai đó rất là quan trọng)Danh mục: Học English Tiếng Anh cho bạn

Tác giả Gấu

Mục ý kiến, bình luận:

P/S: Email của bạn được bảo vệ. Chúng tôi nói không với spam. Khi ý kiến, bình luận của bạn được trả lời bạn sẽ nhận được thông báo qua email để bạn tiện theo dõi. Xin cảm ơn!

P/S: Email của bạn được bảo vệ. Chúng tôi nói không với spam. Khi ý kiến, bình luận của bạn được trả lời bạn sẽ nhận được thông báo qua email để bạn tiện theo dõi. Xin cảm ơn!