Hỗ trợ khách hàng

KHU VỰC HỖ TRỢ HỌC VIÊN

Nhằm hỗ trợ học viên được tốt nhất, các bạn vui lòng:

  • Viết rõ vấn đề cần được tư vấn
  • Dùng địa chỉ email hay sử dụng. Cô giáo Thanh Mai và các bạn tư vấn sẽ phản hồi qua địa chỉ email bạn cung cấp

Chúc bạn 1 ngày tràn đầy năng lượng và sớm thành công trong hành trình chinh phục tiếng Anh!