• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • bài thơ Tây Tiến

Tag Archives for " bài thơ Tây Tiến "

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dư vang dư hình của nó thì vẫn luôn còn đó, sống mãi bên đời. Người ta sẽ chẳng thể quên “có cái chết đã hóa thành bất

Xem chi tiết