• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • bài thơ Tràng Giang

Tag Archives for " bài thơ Tràng Giang "

Phân tích bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Nếu như câu thơ đầu chập chùng sóng vỗ thì đến những câu tiếp theo đã thấp thoáng bóng dáng của con thuyền. “Con thuyền xuôi mái nước song song” hay cũng chính

Xem chi tiết