• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • bat dau hoc tieng anh

Tag Archives for " bat dau hoc tieng anh "

Stative verbs (Tình thái từ)

Stative verbs (Tình thái từ) là những động từ nhưng không miêu tả hành động mà chúng miêu tả trạng thái (cảm xúc yêu ghét, suy nghĩ, quan điểm…).

Xem chi tiết

Bắt Đầu Học Tiếng Anh Từ Đâu? – Phần 1

Sau nhiều năm không đụng tới tiếng Anh, bỗng một hôm, bạn nhận ra tiếng Anh thật quan trọng với bạn.Lưỡng lự ít phút, cuối cùng, bạn ra một quyết định

Xem chi tiết