• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Bé học cách chào hỏi

Tag Archives for " Bé học cách chào hỏi "

Video: Greeting – Bé học cách chào hỏi

Bé học cách chào hỏi – Trong video này, bé sẽ được học cách chào hỏi đơn giản qua các đoạn hội thoại với cô giáo, bạn bè, người thân. Các câu chào hỏi

Xem chi tiết