• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Cảm nhận về bài thơ “Nói với con” của Y Phương.

Tag Archives for " Cảm nhận về bài thơ “Nói với con” của Y Phương. "

Cảm nhận về bài thơ “Nói với con” của Y Phương

Cách nói ấy một lần nữa khẳng định sự chân chất mộc mạc, giản dị của “người đồng mình”. “Lên đường” là hình ảnh ẩn dụ để chỉ con đường

Xem chi tiết