• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • cặp từ trái nghĩa

Tag Archives for " cặp từ trái nghĩa "

39 cặp từ trái nghĩa thông dụng nhất trong tiếng Anh

Cùng học từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn qua 39 cặp từ trái nghĩa! Chỉ cần nhớ 1 từ, bạn sẽ lập tức suy ra được từ trái nghĩa với nó và ghi nhớ nhanh ch...

Xem chi tiết