Tag Archives for " Cát Bà "

Kinh nghiệm du lịch Cát Bà – Hướng dẫn chi tiết

Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm 367 đảo trong đó có đảo Cát Bà ở phía nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Xem chi tiết