• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Chí khí anh hùng

Tag Archives for " Chí khí anh hùng "

Phân tích đoạn trích Chí khí anh hùng (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Trong thơ ca trung đại cổ điển ,hành động “dứt áo ra đi” không phải là quá xa lạ, nó mang tính chất lưu luyến bịn rịn chẳng nỡ rời xa. Thế nhưng, đặt

Xem chi tiết