• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • chìa khóa học tiếng anh

Tag Archives for " chìa khóa học tiếng anh "

Lý Quang Diệu: “Chìa khóa để tránh tụt hậu cho người Việt là tiếng Anh”

  “Nếu tất cả sinh viên Việt Nam sau này không thể nghe và nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ có thể đọc thôi cũng đã là tụt hậu”. Đó là lời phát biểu của

Xem chi tiết