Tag Archives for " Chính Hữu "

Phân tích bài thơ “Đồng Chí” của Chính Hữu

Như vậy, “Đồng chí” giống như một lời ca nhẹ nhàng trong trẻo về tình đồng chí đồng đội. Chính Hữu đã mang đến cho thơ ca cách mạng một giai điệu mới

Xem chi tiết