• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Chữ người tử tù

Tag Archives for " Chữ người tử tù "

Phân tích tác phẩm “Chữ người tử tù” của nguyễn Tuân

Vũ Ngọc Phan cho rằng: “Đọc văn Nguyễn Tuân bao giờ người ta cũng thấy một hứng thú đặc biệt: sự thâm trầm trong ý nghĩ, sự lọc lõi trong quan sát, sự hành

Xem chi tiết

Phân tích nhân vật Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

Vẫn cái chất Nguyễn Tuân ở đó, uyên bác và tài hoa, trong cả tư tưởng và cách biểu hiện. Nhà văn đã thật thành công khi xây dựng được một tình huống truyện

Xem chi tiết