• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • đặc sản Cần Thơ

Tag Archives for " đặc sản Cần Thơ "

Thưởng thức 13 đặc sản Cần Thơ khó quên này ngay!

“Cần Thơ gạo trắng nước trong – Ai đi đến đó lòng không muốn về”. Quả thật nếu ai đó có tiện chân qua vùng đất Cần Thơ, lỡ thưởng thức

Xem chi tiết