• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm

Tag Archives for " “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm "

Phân tích bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm

Tác giả đã chọn tư liệu văn hóa dân tộc trong ca dao, thể hiện cảm xúc, ý nghĩ. Hiện lên rõ mồn một là chân dung tinh thần của nhân dân. Tâm hồn dân tộc gửi

Xem chi tiết