• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Đây thôn Vĩ Dạ

Tag Archives for " Đây thôn Vĩ Dạ "

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Bài thơ như một khúc đoản ca về tình yêu và niềm khao khát, hướng về một mảnh vườn, cũng là hướng về một mảnh đời. Đặc sắc của thi phẩm còn được

Xem chi tiết