• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Di sản văn hóa Thế giới

Tag Archives for " Di sản văn hóa Thế giới "

Việt Nam – điểm đến của những di sản thế giới

Di sản thế giới là di chỉ, di tích như rừng, núi, hồ, sa mạc, quần thể kiến trúc hoặc thành phố của một quốc gia do các nước tham gia Công ước di sản thế

Xem chi tiết