Tag Archives for " do nhat nam "

Nhật Nam nhận thư khen ngợi của Tổng thống Obama, lọt top ACT cao nhất Mỹ

Bằng khen và thư chúc mừng Thần đồng đất Việt – Đỗ Nhật Nam được gửi từ Nhà Trắng của Tống thống Obama khiến người dân Việt Nam không khỏi tự

Xem chi tiết