Tag Archives for " Huấn Cao "

Phân tích nhân vật Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

Vẫn cái chất Nguyễn Tuân ở đó, uyên bác và tài hoa, trong cả tư tưởng và cách biểu hiện. Nhà văn đã thật thành công khi xây dựng được một tình huống truyện

Xem chi tiết