Tag Archives for " Huy Cận "

Phân tích bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Nếu như câu thơ đầu chập chùng sóng vỗ thì đến những câu tiếp theo đã thấp thoáng bóng dáng của con thuyền. “Con thuyền xuôi mái nước song song” hay cũng chính

Xem chi tiết