Tag Archives for " IELTS "

Kinh nghiệm học từ vựng trong IELTS

Sau khi đọc và làm theo “Kinh nghiệm học từ vựng thi ielts ” hi vọng các bạn đã có trong tay mình một vốn từ vựng kha khá.

Xem chi tiết

Đạt 9 điểm Đọc IELTS nhờ Harry Potter

Harry Potter là loạt truyện Nhiên thích nhất nên việc đọc bản gốc bằng tiếng Anh khiến em cảm thấy phấn khích, nhờ đó mà điểm đọc ielts của Nhiên rất ca...

Xem chi tiết