Tag Archives for " làm cha "

Làm 1 ông bố là làm những điều gì?

Các cụ nói: Sinh con rồi mới sinh cha cấm có sai. Giây phút bế con trên tay, nhận con từ bác sỹ là giấy phút không thể quên được. 1 cảm xúc không nói nên lời.

Xem chi tiết