• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Lịch trình du lịch đảo Nam Du

Tag Archives for " Lịch trình du lịch đảo Nam Du "

Lịch trình du lịch đảo Nam Du 3 ngày

Khu du lịch Ba Hòn được tạo thành bởi ba ngọn núi Hòn Me – Hòn Đất – Hòn Sóc, trước đây là những đảo nằm ngoài biển nên gọi là “hòn”. Nơi đây có hàng

Xem chi tiết