• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Luyện phát âm tiếng Anh Mỹ

Tag Archives for " Luyện phát âm tiếng Anh Mỹ "

Chương trình luyện phát âm tiếng Anh – Mỹ

Luyện phát âm tiếng Anh Mỹ là chương trình dạy phát âm tiếng Anh Mỹ (American English). Đây là một khoá học dạy phát âm dùng cho những đối tượng muốn chuẩn

Xem chi tiết