• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Phân tích bài thơ “Tỏ lòng”

Tag Archives for " Phân tích bài thơ “Tỏ lòng” "

Phân tích bài thơ “Tỏ lòng” (Thuật Hoài) của Phạm Ngũ Lão

“Thuật hoài” lấy tiêu đề dựa theo một motif quen thuộc trong văn học trung đại, bên cạnh “Cảm hoài” của Đặng Dung, hay “Tự tình” của Hồ Xuân Hương,…

Xem chi tiết