• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Phân tích đoạn trích “Chí khí anh hùng” (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Tag Archives for " Phân tích đoạn trích “Chí khí anh hùng” (Truyện Kiều – Nguyễn Du) "

Phân tích đoạn trích Chí khí anh hùng (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Trong thơ ca trung đại cổ điển ,hành động “dứt áo ra đi” không phải là quá xa lạ, nó mang tính chất lưu luyến bịn rịn chẳng nỡ rời xa. Thế nhưng, đặt

Xem chi tiết