• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Phân tích nhân vật Phương Định trong “Những ngôi sao xa xôi”

Tag Archives for " Phân tích nhân vật Phương Định trong “Những ngôi sao xa xôi” "

Phân tích nhân vật Phương Định trong “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê

Chiến tranh đã qua đi nhưng vẫn còn đó một con đường Trường Sơn sừng sững, thấp thoáng bức chân dung chân thực về hình ảnh nữ thanh niên xung phong thời chống

Xem chi tiết