• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Phân tích tác phẩm “Chữ người tử tù”

Tag Archives for " Phân tích tác phẩm “Chữ người tử tù” "

Phân tích tác phẩm “Chữ người tử tù” của nguyễn Tuân

Vũ Ngọc Phan cho rằng: “Đọc văn Nguyễn Tuân bao giờ người ta cũng thấy một hứng thú đặc biệt: sự thâm trầm trong ý nghĩ, sự lọc lõi trong quan sát, sự hành

Xem chi tiết