• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • “Tỏ lòng” (Thuật Hoài) của Phạm Ngũ Lão

Tag Archives for " “Tỏ lòng” (Thuật Hoài) của Phạm Ngũ Lão "

Phân tích bài thơ “Tỏ lòng” (Thuật Hoài) của Phạm Ngũ Lão

“Thuật hoài” lấy tiêu đề dựa theo một motif quen thuộc trong văn học trung đại, bên cạnh “Cảm hoài” của Đặng Dung, hay “Tự tình” của Hồ Xuân Hương,…

Xem chi tiết