• Bạn đang đọc:
  • Home »
  • Truyện Kiều

Tag Archives for " Truyện Kiều "

Phân tích đoạn trích Chí khí anh hùng (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Trong thơ ca trung đại cổ điển ,hành động “dứt áo ra đi” không phải là quá xa lạ, nó mang tính chất lưu luyến bịn rịn chẳng nỡ rời xa. Thế nhưng, đặt

Xem chi tiết

Phân tích đoạn trích Trao Duyên (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Trong suốt chiều dài lịch sử văn học, có rất nhiều những thành tựu văn học rực rỡ thời kì trung đại của những nhà tác giả lớn như: Nguyễn Trãi, Hồ Xuân

Xem chi tiết