Tag Archives for " Tự Tình 2 "

Phân tích “Tự Tình 2” của Hồ Xuân Hương

Cùng với “ Tự tình II”, Hồ Xuân Hương còn đóng góp rất nhiều tác phẩm khác vào nền văn học trung đại như “Bánh trôi nước”, “Cảnh làm lẽ”, “Quả

Xem chi tiết